MEDDELSER

Bogø vandværk har i øjeblikket et meget højt vand forbrug. Vi har derfor mistanke om, at der er en utæthed et sted på ledningsnettet eller hos en forbruger.

Vi er desværre ikke i stand til at se, hvor det er. 

Derfor beder vi alle forbrugere om at hjælpe med at finde fejlen. Det vil derfor være en stor hjælp hvis alle kontrollerer deres eget vandforbrug – er der f.eks. en vandhane eller cisterne som løber.

Derudover kan man tjekke for lækager ved at lukke for alle vandhaner og derefter tjekke at vandmåleren ikke bevæger sig. 

Ved brud på egne rør skal autoriseret VVS installatør kontaktes.

Hvis der konstateres fejl på og ved måler kontakt da gerne

driftassistent Leif Werge 23 98 44 24

eller

formand  Peter Schrøder 25 55 62 39