Information vedrørende vandkvalitet

INGEN CHLORIDAZON I VANDET PÅ BOGØ.

Bogø vandværk har fået testet vandet i vores 2 aktive boringer for Chloridazon. Testresultatet for begge boringers vedkommende viste at der ikke er Chloridazon i vandet. 

WinHttp.WinHttpRequest error '80090326'

The message received was unexpected or badly formatted.

/int/domain_status_update.asp, line 87